Απόψεις και Στρατηγικές των Ιατρών για την Βελτίωση της Συμμόρφωσης των Ασθενών τους

Τα πορίσματα της μελέτης ανέδειξαν  την σημαντική συμβολή του ιατρού στην παροχή πληροφοριών προς τους ασθενείς τους σχετικά με:

  • Την εξέλιξη της νόσου διαχρονικά
  • Την πιθανότητα και το εύρος των παρενεργειών
  • Την υιοθέτηση απλουστέρων σχημάτων νοσηλείας και χορήγησης φαρμάκων
  • Την ενσωμάτωση της φαρμακευτικής αγωγής στον τρόπο ζωής και την καθημερινή ρουτίνα των ασθενών τους
  • Την ενθάρρυνση των ασθενών να συμμετέχουν στην λήψη αποφάσεων
  • Την ανάγκη προφορικών και κυρίως γραπτών οδηγιών προς τους ασθενείς τους

Όσον αφορά τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ιατροί το μεγαλύτερο ποσοστό επισήμανε:

  • Την έλλειψη ολοκληρωμένης φροντίδας
  • Την έλλειψη πόρων και κινήτρων από το σύστημα
  • Την ανεπαρκή εκπαίδευση
  • Τον φόρτο εργασίας τους

DOCTORS VIEWS AND STRATEGIES TO IMPROVE PATIENTS ADHERENCE TO MEDICATION

Scroll to Top