ΤΗΡΗΣΗ

Η έννοια της τήρησης του φαρμάκου

building-icon

Τήρηση της θεραπείας («adherence to treatment»)

Ο βαθμός στον οποίο η συμπεριφορά ενός ατόμου που λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή, ακολουθεί μια δίαιτα, ή/και πραγματοποιεί αλλαγές στον τρόπο ζωής, ανταποκρίνεται σε συμφωνημένες οδηγίες από έναν πάροχο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (Haynes, 1979) (Rand, 1993).

doctor-icon
lab-icon

Συμμόρφωση με τη θεραπεία («compliance with treatment»)

Σε αυτό το μοντέλο, ο γιατρός επιλέγει τη θεραπεία και ορίζει τις συνθήκες χρήσης, το νοσηλευτικό προσωπικό προτρέπει τον ασθενή να συνεχίσει όπως απαιτείται και ο φαρμακοποιός ενισχύει την ανάγκη να ακολουθείται η θεραπεία βάσει των οδηγιών.

Οι έννοιες adherence, compliance, concordance

compliance

Compliance

Η συμμόρφωση ορίζεται ως «ο βαθμός στον οποίο η συμπεριφορά του ασθενούς ταιριάζει με τις συστάσεις του ιατρού που του έχει συνταγογραφήσει την φαρμακευτική αγωγή».

  • Έχει αποδειχθεί προβληματική επειδή αναφέρεται σε μια διαδικασία όπου ο κλινικός ιατρός αποφασίζει για την κατάλληλη θεραπεία, την οποία ο ασθενής αναμένεται να συμμορφωθεί αδιαμφισβήτητα.

Adherence

Η τήρηση αναφέρεται σε μια διαδικασία, κατά την οποία αποφασίζεται η κατάλληλη θεραπεία μετά από σωστή συζήτηση με τον ασθενή και αντικαθιστά την έννοια του Compliance.

  • «Ο βαθμός στον οποίο η συμπεριφορά ενός ατόμου που λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή, ακολουθεί μια δίαιτα, ή/και πραγματοποιεί αλλαγές στον τρόπο ζωής, ανταποκρίνεται σε συμφωνημένες οδηγίες από έναν πάροχο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης»
doctor-treatment
doctor-patient-medicine

Concordance

Η συμμόρφωση ορίζεται ως «ο βαθμός στον οποίο η συμπεριφορά του ασθενούς ταιριάζει με τις συστάσεις του ιατρού που του έχει συνταγογραφήσει την φαρμακευτική αγωγή».

  • Έχει αποδειχθεί προβληματική επειδή αναφέρεται σε μια διαδικασία όπου ο κλινικός ιατρός αποφασίζει για την κατάλληλη θεραπεία, την οποία ο ασθενής αναμένεται να συμμορφωθεί αδιαμφισβήτητα.

Κατηγοριοποίηση Παραγόντων

Μη τήρηση φαρμακευτικής αγωγής σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ.

  • Κοινωνικοοικονομικοί Παράγοντες
  • Παράγοντες που αφορούν το υγειονομικό σύστημα
  • Παράγοντες που αφορούν την κατάσταση της υγείας
  • Παράγοντες που αφορούν την θεραπεία
  • Παράγοντες που έγκεινται στον ασθενή
who-building

Eμπόδια στην τήρηση της φαρμακευτικής αγωγής

symmorfosi-empodia

Παράγοντες που επηρεάζουν την τήρηση στο φαρμακευτικό σχήμα

symmorfosi-farmakeutiki-agogi

Πηγή: (Rogers, 2012)

symmorfosi-empodia-oikonomika
oikonomiki-krisi-farmakeutiki-agogi
Scroll to Top