ΕΡΕΥΝΑ

Ταυτότητα

 • Χρόνος Έρευνας

  Το κύριο μέρος της έρευνας πραγματοποιήθηκε μεταξύ Μαρτίου 2020 και Μαρτίου 2021.

 • Δείγμα Έρευνας

  Οι συμμετέχοντες επιλέχθηκαν ανάμεσα από ασθενείς που παρακολουθούν τα εξωτερικά ιατρεία διαφόρων γενικών και ιδιωτικών νοσοκομείων, κοινοτικών φαρμακείων και ιδιωτικών ιατρείων σε όλη την Ελλάδα, καθώς και από ομάδες ασθενών και ιατρικούς συλλόγους.

 • Ερωτηματολόγιο Έρευνας

  Ένα δομημένο ερωτηματολόγιο αναπτύχθηκε ειδικά για αυτή τη μελέτη με βάση μια ολοκληρωμένη ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας, συλλέγοντας δεδομένα σχετικά με:

  • Κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά,
  • Ιατρικό ιστορικό,
  • Πληροφορίες σχετικά με τη θεραπεία,
  • Συμπεριφορά συμμόρφωσης στη φαρμακευτική αγωγή, Αυτοαξιολόγηση της ποιότητας ζωής χρησιμοποιώντας το όργανο EQ-5D-5L, και
  • Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τη συμμόρφωση.

Στόχοι Έρευνας

 • Εκπόνηση έρευνας για την σχέση μεταξύ
  της φαρμακευτικής συμμόρφωσης και της ποιότητας ζωής
  ασθενών με υπέρταση, σακχαρώδη διαβήτη και υπερλιπιδιαιμία στην Ελλάδα

 • Ανάλυση δημογραφικών, οικονομικών και κοινωνικών παραγόντων που συμβάλουν στην βελτίωση της συμμορφωσης στην φαρμακευτική αγωγή των ασθενών με υπέρταση σαγχαρώδη διαβήτη και υπερλιπιδαιμία
 • Αξιολόγηση της ποιότητας ζωής ασθενών σε σχέση με τους καθοριστικούς παράγοντες βελτίωσης της φαρμακευτικής συμμόρφωσης
 • Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας

  σε γιατρούς, νοσηλευτές και φαρμακοποιούς στα παρακάτω
  - Δείκτες ποιότητας ζωής,
  - Οικονομικά της Υγείας,
  - Αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας (HTA)
  στα ευρήματα αυτής της έρευνας.

target

Μεθοδολογία Έρευνας

Πολυκεντρική, πολυπαραγοντική, μη παρεμβατική μελέτη με χρήση διαδοχικής δειγματοληψίας

Multicenter, cross-sectional, non-interventional study using a consecutive sampling method

Αντικείμενο Έρευνας

hypertesion-icon

Υπέρταση

Δείγμα

0

Συχνότητα

0%

diabetes-icon

Διαβήτης

Δείγμα

0

Συχνότητα

0%

hyperlipidaimia-icon

Υπερλιπιδαιμία

Δείγμα

0

Συχνότητα

0%

Διαστάσεις Μελέτης

Συμμόρφωση στη φαρμακευτική αγωγή

poiotita-zwis-symmorfosi-diagrama

Συμπεράσματα

Συμμόρφωση στη φαρμακευτική αγωγή

 • Η μη τήρηση της φαρμακευτικής αγωγής
  είναι αρκετά συχνή στον Διαβήτη, στην Υπέρταση
  και στην Υπερλιπιδαιμία.

 • Η μελέτη επιβεβαίωσε την περιορισμένη συμμόρφωση στις χρόνιες παθήσεις.

 • Οι στρατηγικές για τη βελτίωση της συμμόρφωσης θα πρέπει να είναι ασθενοκεντρική και να λαμβάνουν υπόψη ένα μεγάλο φάσμα παραγόντων.

 • Σημαντικότεροι παράγοντες που σχετίζονται με την μη συμμόρφωση στην φαρμακευτική αγωγή

  • νεότερη ηλικία
  • ανεξέλεγκτη ασθένεια
  • φόβος για παρενέργειες
  • ανθυγιεινές συμπεριφορές
  • έλλειψη ασφάλισης υγείας
  • αρνητικές αντιλήψεις για φαρμακευτική αγωγή
  • κακή επικοινωνία γιατρού-ασθενούς

Scroll to Top